Regler for private olietanke

Cirka 200.000 danske husstande har i 2014 stadig et oliefyr og dermed også en olietank i deres bolig. Men hvor mange af jer kender egentlig reglerne på området? Det er klart at der findes et regelsæt for olietanke. Det er jo en stor mængde af fyringsolie, man har opbevaret privat i en sådan olietank – hvilket hvis uheldet er ude også er en mulig kilde til forurening.

For det første skal alle private olietanke være det man kalder typegodkendte. Hvis du er i tvivl om din olietank er det, kan du få en tekniker ud og lave et miljøtjek af din tank.

En anden regel gælder de nedgravede olietanke. Det er da også disse der er til størst fare for miljøet. Det siger næsten sig selv at en olietank af jern, der har været gravet ned under jorden i mange, mange år, har en høj risiko for at blive nedbrudt, og at olien dermed kan sive ud i jorden og grundvandet, hvilket er en mindre katastrofe. Derfor gælder følgende regler:

  • Hvis din nedgravede olietank er mindre end 6.000 liter og mere end 40 år gammel, skulle den have været sløjfet i 2010. Det samme gælder for tanke, man ikke kender alderen på eller tanke fra 1970, der ikke har et såkaldt typegodkendelsesnummer.
  • Fremover (fra 2010) skal nedgravne olietanke sløjfes senest 40 år efter deres produktionsdato.
  • Hvis du sløjfer din olietank eller skifter den ud med en ny, skal du give kommunen besked.

Hvad gør jeg hvis der går hul på min olietank?

Hvis du opdager at der er gået hul på din gamle olietank, har du pligt til straks at melde dette til din lokale kommune. Det er dit eget ansvar og din pligt at sørge for oprensningen af den olieforurenede jord. Derre behøver dog ikke at være den store økonomiske katastrofe for dig, da du automatisk har en ansvarsforsikring, hvis du får leveret din olie fra et selskab der er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation.

Når du køber en ny olietank skal du ikke søge om tilladelse, men du skal senest 14 dage inden etableringen give din kommune besked om placeringen af olietanken. Og så skal du huske at få en såkaldt tankattest af olietankens leverandør. Denne attest er din sikkerhed for at din nye olietank er typegodkendt, og så ved du også præcis hvornår den er fremstillet, så du om 40 år ved hvornår den er blevet for gammel.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *